Tack till alla mina kollegor inom vården

Vi är ett samhälle där kaoset och paniken har tagit över på många ställen och som vårdpersonal gör det ont i mitt hjärta att se egoistiska tankar som tar över och man köper upp saker som är mer viktigt för de personer som blivit smittade än för en själv. Ta inte barnen till mor- eller farföräldrarna. Besök dom inte, ring istället. Ta hand om vårdpersonalen som gör allt vad de kan och bli inte sur om de inte har tid att hjälpa din morförälder att greppa telefonen. Ha förståelse för denna underliga tid och hjälp varandra.